Khung nhôm hộp đèn siêu mỏng Khung nhôm hộp đèn siêu mỏng
  • Khung nhôm màu đen, hàng nhập
  • Làm khung cho hộp đèn nắp hít 1 mặt
S000032 Vật tư quảng cáo 220.000 Số lượng: 999 cái

  • Khung nhôm hộp đèn siêu mỏng

  • Danh mục: Vật tư quảng cáo
  • Giá bán: 220.000 ₫
    • Khung nhôm màu đen, hàng nhập
    • Làm khung cho hộp đèn nắp hít 1 mặt
Sản phẩm cùng loại
Mica dẫn sáng
1.450.000 ₫
Led thanh 5630
60.000 ₫
Ke góc + ốc
3.700 ₫